Debata w PE i rezolucja w sprawie aborcji w PL

aktualności

Debata w PE i rezolucja w sprawie aborcji w PL

Debata w PE dot. „pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce” miała miejsce kilka tygodni przed głosowaniem nad rezolucją w przedmiotowej sprawie.

Zasadniczo wskazać trzeba, iż pierwszym wypowiedziom bez wątpienia można przypisać charakter merytoryczny. Niezależnie od przyjmowanych poglądów padły stwierdzenia co do tego, że zagadnienie prawnych uregulowań aborcji (rangi konstytucyjnej i innych) należy do domeny kompetencji państw członkowskich UE.

Różnice między eurodeputowanymi zarysowały się na tle tego, czy w konsekwencji braku kompetencji UE w ww. zakresie dalsze prace nad rezolucją mają rację bytu. Zgodnie z zamysłem niektórych posłów do PE prace winne były być kontynuowane ze względu na znaczenie głosu tego organu unijnego dla opinii publicznej w Polsce. 

Tekst rezolucji, a szczególnie jej motywy, podważa umocowanie prawne działalności polskiego TK, określając go przymiotem „bezprawny”. W innym miejscu twórcy dokumentu sugerują, iż Trybunał dopuścił się naruszenia praworządności wydając ubiegłoroczne orzeczenie ws. dopuszczalności aborcji eugenicznej. Ubolewa się także, iż Polki chcąc przeprowadzenia aborcji wbrew wyrokowi muszą korzystać z pomocy Aborcji bez granic, „by uzyskać dostęp do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”. Tekst traktuje również o środowisku LGBTI+, wskazując na rzekomo zachodzące łamanie ich praw oraz dyskryminację w placówkach zdrowia, a także w sposób negatywny ocenia brak obligatoryjnej edukacji seksualnej w polskich szkołach. Rezolucja atakuje również Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który został określony mianem organizacji fundamentalistycznej ściśle związanej z koalicją rządzącą – pomówiono ją także o podważanie praw człowieka oraz równości płci

1.https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-20-ITM-013_PL.html

2.https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0455_PL.html