Do pobrania

do pobrania

Orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z integracją europejską

Judgement of the Constitutional Tribunal of 16 November 2011 r., SK 45/09

JUDGMENT
of 24 November 2010
Ref. No. K 32/09*

Ref. No. SK 45/09
J U D G M E N T
IN THE NAME OF THE REPUBLIC OF POLAND

[Podstawa normatywna]
Art. 193 Konstytucji RP [Pytanie prawne]

Analiza orzeczeń TK

K 18/04

Pytania prawne.
Próba zainicjowania postępowania. Analiza prawnoporównacza (aktualna: 2018 – 2019 r.).

Krajowa Rada Sądownictwa – porównanie

Apolityczność sądów i sędziów

Dane statystyczne SSN (faktyczne zatrudnienie sędziów– obsada sędziowska)

INFORMACJE O PROCEDURZE WYBORU SĘDZIÓW WE FRANCJI I MOŻLIWOŚCI AWANSU

ISTOTA I ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA – ANALIZA HISTORYCZNA I PORÓWNAWCZA

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Belgii

Status „prawa Unii Europejskiej” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wobec krajowego porządku prawnego

Sprawozdanie na temat praworządności 2020

Raport KE Rule of Law –

Elementy polemiczne do analitycznej części raportu

Report of the EC’s Rule of Law – Polemic elements for the analytical part of the report

Apolityczność sądów i sędziów

Dane statystyczne SSN (faktyczne zatrudnienie sędziów– obsada sędziowska)

European Rule of Law Mechanism input from Member States

INFORMACJE O PROCEDURZE WYBORU SĘDZIÓW WE FRANCJI I MOŻLIWOŚCI AWANSU

ISTOTA I ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA – ANALIZA HISTORYCZNA I PORÓWNAWCZA

Methodological Remarks on the Rule of Law […]

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Belgii

Status „prawa Unii Europejskiej” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wobec krajowego porządku prawnego