Aktualności

Aktualności

ANALIZA ARTYKUŁU PT. IM EUROPÄISCHEN ZWISCHENLAND

ANALIZA ARTYKUŁU PT. WAS SIND DIE WERTE DER EU?

Unijna praworządność według CDU –
ustalenia dziennika Liberation

Europejskie Państwo Federalne –
nowa propozycja Olafa Scholza?

Debata w PE i rezolucja w sprawie aborcji w PL

„Grupa Identity and Democracy z projektem rezolucji w obronie Polski”

Debata – „Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE”

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (P9_TA(2021)0439)

Rzecznik Generalny przekracza swoje uprawnienia ws. polskiego Sądu Najwyższego

Nieuzasadniona skarga Komisji Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Komentarz do listu ws. Igora Tulei

Podwójne standardy TSUE

Królestwo Niderlandów nie realizuje wyroków TSUE

Stanowisko wobec oświadczenia 78 sędziów SN

Podwójne standardy w TSUE – Malta i Polska

Ważna wygrana Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Minister Sprawiedliwości: Polacy popierają weto, gdy łamane są traktaty europejskie

Minister Sprawiedliwości na konferencji „Zderzenie kulturowe w UE. Czy Polska ma szansę?”

Wniosek w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Minister Sprawiedliwości: obronimy suwerenność Polski i Europę ojczyzn

Konieczne weto w sprawie powiązania budżetu UE z tzw. praworządnością

Opinia rzecznika generalnego TSUE zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości

Apel o solidarność wysokich urzędników Unii Europejskiej w walce z koronawirusem

Działania Komisji Europejskiej bez podstaw w traktatach

Kampania „Security Awareness” zwiększy bezpieczeństwo informatyczne polskich sądów

Wyrok niemieckiego Trybunału
Konstytucyjnego potwierdza
stanowisko Polski w sporze z
Komisją Europejską

TSUE uznał za niedopuszczalne
pytania wstępne polskich
sędziów

Sprawne funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych

Sądy i więzienia – sprawne operacje w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Realizacja orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dziećmi

Polski Sejm przyjął nadzwyczajne przepisy administracyjne dotyczące sądownictwa

Oświadczenie w sprawie ustawy o reformie sądów

Oświadczenie w sprawie uchwały Sądu Najwyższego

Oświadczenie w sprawie rezolucji Sądu Najwyższego

Opinia w sprawie ustawy o reformie sądów

Miliony masek, kombinezonów ochronnych i środków dezynfekujących

Komunikat w sprawie organizacji pracy sądów

Komunikat

Informacje o zawieszeniu i umorzeniu terminów proceduralnych

ETS stwierdził, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez polskich sędziów jest niedopuszczalny