Aktualności

Aktualności

TSUE W SPRAWIE POLSKICH LASÓW

Uznanie przez TSUE sędziów wybranych po 2018 roku
Konwencyjne podstawy stosowania środków tymczasowych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

Antynomie oceny statusu sędziego

 

 

Opracowanie dotyczące pierwszeństwa
prawa unijnego – analiza i polemika

 

 

UE zjednoczona w różnorodności: między wspólnymi tradycjami konstytucyjnymi a tożsamościami narodowymi

 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2022 r.

 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2022 r.

 

Wyrok TSUE w sprawie sędziów z PRL – uznanie statusu sędziego K. Zaradkiewicza

 

TSUE uznał wniosek
Izby Pracy SN za niedopuszczalny

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podważa orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego

 

Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2022 r.

 

ETPCz nie może podważać
nominacji sędziowskich w Polsce

 

TK: Powoływanie sędziów, jako wyłączne uprawnienie Prezydenta, nie może być weryfikowane

 

Scenariusz uruchomienia wobec Rzeczypospolitej Polskiej
procedur blokowania środków finansowych – terminy

Co dla mechanizmu warunkowości oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 16 lutego 2022 r.?

 

Polski Trybunał Konstytucyjny
bada tzw. mechanizm warunkowości

Mechanizm warunkowości – wątpliwości natury prawnej

TRYBUNAŁY KONSTYTUCYJNE
W OBRONIE KONSTYTUCJI

WYROK TK
W SPRAWIE K 3/21 Z DNIA 7.10.21 r.

Reformy polskiego sądownictwa w kontekście dalszego
funkcjonowania Polski
w strukturach Unii Europejskiej
i Rady Europy

ANALIZA ARTYKUŁU PT. IM EUROPÄISCHEN ZWISCHENLAND

ANALIZA ARTYKUŁU PT. WAS SIND DIE WERTE DER EU?

Unijna praworządność według CDU –
ustalenia dziennika Liberation

Europejskie Państwo Federalne –
nowa propozycja Olafa Scholza?

Debata w PE i rezolucja w sprawie aborcji w PL

„Grupa Identity and Democracy z projektem rezolucji w obronie Polski”

Debata – „Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE”

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (P9_TA(2021)0439)

Rzecznik Generalny przekracza swoje uprawnienia ws. polskiego Sądu Najwyższego

Nieuzasadniona skarga Komisji Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Komentarz do listu ws. Igora Tulei

Podwójne standardy TSUE

Królestwo Niderlandów nie realizuje wyroków TSUE

Stanowisko wobec oświadczenia 78 sędziów SN

Podwójne standardy w TSUE – Malta i Polska

Ważna wygrana Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Minister Sprawiedliwości: Polacy popierają weto, gdy łamane są traktaty europejskie

Minister Sprawiedliwości na konferencji „Zderzenie kulturowe w UE. Czy Polska ma szansę?”

Wniosek w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Minister Sprawiedliwości: obronimy suwerenność Polski i Europę ojczyzn

Konieczne weto w sprawie powiązania budżetu UE z tzw. praworządnością

Opinia rzecznika generalnego TSUE zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości

Apel o solidarność wysokich urzędników Unii Europejskiej w walce z koronawirusem

Działania Komisji Europejskiej bez podstaw w traktatach

Kampania „Security Awareness” zwiększy bezpieczeństwo informatyczne polskich sądów

Wyrok niemieckiego Trybunału
Konstytucyjnego potwierdza
stanowisko Polski w sporze z
Komisją Europejską

TSUE uznał za niedopuszczalne
pytania wstępne polskich
sędziów

Sprawne funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych

Sądy i więzienia – sprawne operacje w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Realizacja orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dziećmi

Polski Sejm przyjął nadzwyczajne przepisy administracyjne dotyczące sądownictwa

Oświadczenie w sprawie ustawy o reformie sądów

Oświadczenie w sprawie uchwały Sądu Najwyższego

Oświadczenie w sprawie rezolucji Sądu Najwyższego

Opinia w sprawie ustawy o reformie sądów

Miliony masek, kombinezonów ochronnych i środków dezynfekujących

Komunikat w sprawie organizacji pracy sądów

Komunikat

Informacje o zawieszeniu i umorzeniu terminów proceduralnych

ETS stwierdził, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez polskich sędziów jest niedopuszczalny