Aktualności

Aktualności

Królestwo Niderlandów nie realizuje wyroków TSUE

Stanowisko wobec oświadczenia 78 sędziów SN

Podwójne standardy w TSUE – Malta i Polska

Ważna wygrana Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Minister Sprawiedliwości: Polacy popierają weto, gdy łamane są traktaty europejskie

Minister Sprawiedliwości na konferencji „Zderzenie kulturowe w UE. Czy Polska ma szansę?”

Wniosek w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Minister Sprawiedliwości: obronimy suwerenność Polski i Europę ojczyzn

Konieczne weto w sprawie powiązania budżetu UE z tzw. praworządnością

Opinia rzecznika generalnego TSUE zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości

Apel o solidarność wysokich urzędników Unii Europejskiej w walce z koronawirusem

Działania Komisji Europejskiej bez podstaw w traktatach

Kampania “Security Awareness” zwiększy bezpieczeństwo informatyczne polskich sądów

Wyrok niemieckiego Trybunału
Konstytucyjnego potwierdza
stanowisko Polski w sporze z
Komisją Europejską

TSUE uznał za niedopuszczalne
pytania wstępne polskich
sędziów

Sprawne funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych

Sądy i więzienia – sprawne operacje w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Realizacja orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dziećmi

Polski Sejm przyjął nadzwyczajne przepisy administracyjne dotyczące sądownictwa

Oświadczenie w sprawie ustawy o reformie sądów

Oświadczenie w sprawie uchwały Sądu Najwyższego

Oświadczenie w sprawie rezolucji Sądu Najwyższego

Opinia w sprawie ustawy o reformie sądów

Miliony masek, kombinezonów ochronnych i środków dezynfekujących

Komunikat w sprawie organizacji pracy sądów

Komunikat

Informacje o zawieszeniu i umorzeniu terminów proceduralnych

ETS stwierdził, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez polskich sędziów jest niedopuszczalny