Polska Reforma Wymiaru Sprawiedliwości

Reforma

W dyskursie społeczno-politycznym w związku z przeprowadzonymi przez rząd Zjednoczonej Prawicy reformami wymiaru sprawiedliwości w Polsce w latach 2015-2020 pojawił się szereg zarzutów co do ich zgodności z pojęciem praworządności w ujęciu europejskim.

1.

Mechanizmy gwarantujące niezawisłość sędziów w Polsce

2.

Niezależność prokuratury

3.

Reforma Sądu Najwyższego


4.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

5.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 20 grudnia 2019 r.

6.

Krajowa Rada Sądownictwa


7.

Kwestionowanie statusu sędziego niezgodne z polską Konstytucją

8.

To nie Polska podważa unijne traktaty

9.

Nietrafione zarzuty Komisji Europejskiej

 


10.

TSUE: Polskie sądy są niezależne