Sprawy przed TSUE

TSUE

Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Wykaz spraw prowadzonych przez TSUE, w których kwestią sporną jest niezależność sądów i niezawisłość sędziów w zakresie zmian ustawowych wprowadzonych do KRS, SN i mechanizm odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

 

Wykaz obejmuje jedynie sprawy w toku. Kluczową sprawą jest sprawa C-791/19 Komisja Europejska przeciwko Polsce, w której w dniu 8 kwietnia 2020 r. zapadło postanowienie w sprawie zastosowania środków zabezpieczających. Wyrok co do istoty sprawy ma zapaść w późniejszym terminie. W pozostałych sprawach TSUE wypowiada się w sprawie pytań prejudycjalnych złożonych przez NSA, SN lub sądy powszechne. Zasadniczą kwestią jest, podnoszone we wszystkich pytaniach, naruszenie zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów – poprzez nowe ukształtowanie  zasad ustrojowych KRS oraz przepisów regulujących postępowania dyscyplinarne sędziów – oraz obniżenie standardu unijnego prawa do sądu i rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. 

 

***

Sprawa C‑121/21 Turów

Sprawa C-55/20 Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawa C-272/19 VQ przeciwko Land Hessen

Sprawa C-132/20 Getin Noble Bank


Sprawa C-508/19 Prokurator Generalny

(Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination)


Sprawa C-276/20 B (Landgericht Erfurt)

Sprawa C-824/18 A.B. i in. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours)Sprawa C-791/19 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej


Sprawy połączone C-748/19 do C-754/19 Prokuratury Rejonowe

Sprawa C-896/19 Repubblika przeciwko Il-Prim Ministru