Mechanizmy gwarantujące niezawisłość sędziów w Polsce

niezawisłość

Mechanizmy gwarantujące niezawisłość sędziów w Polsce
Polska Konstytucja i ustawy gwarantują sędziom niezawisłość i niezależność. Polska
stoi na stanowisku, że są to bezdyskusyjne zasady wymiaru sprawiedliwości i
zarazem gwarancje ustrojowej pozycji sądów jako organów trzeciej władzy, która ma
konstytucyjny status władzy odrębnej i niezależnej (art. 173 Konstytucji RP). W
prawie polskim niezależność i niezawisłość sędziów jest w pełni gwarantowana,
poprzez takie instrumenty jak:
1) podległość sędziego jedynie Konstytucji i ustawie;
2) powoływanie na czas nieokreślony;
3) nieusuwalność sędziego;
4) zakaz przenoszenia sędziego bez jego zgody;
5) immunitet;
6) warunki materialne wykonywania zawodu;
7) stan spoczynku.
Żadna z reform wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy nie naruszyła tych
instrumentów.