Rule of Law

rule of law

W związku z przeprowadzonymi w Polsce reformami w zakresie wymiaru sprawiedliwości wobec Polski wszczęto unijne procedury związane z badaniem stanu praworządności.
Zarzuty stawiane wobec Polski są nietrafione, często opierają się na obiegowych opiniach i nieprawdziwych informacjach.
Komisja Europejska przygotowała raport dotyczący stanu praworządności w Polsce.

Sprawozdanie na temat praworządności 2020

Raport KE Rule of Law –

Elementy polemiczne do analitycznej części raportu